Norwegian Chinese Kuoshu Federation


Vi holder for tiden på å starte Norwegian Chinese Kuoshu Federation (NCKF) etter at vi fikk verv fra International Chinese Kuoshu Federation (ICKF) for å representere Norge ovenfor dem. Skolens Sifu Tony Brown er president for NCKF. Trener for Tromsø Hung kuen, Ove Aigner Haukenes, er visepresident. NCKF vil være Nation Governing Body for ICKF i Norge, og når alle formaliteter er unnagjort vil tradisjonell Kung Fu i Norge bli representert gjennom NCKF.

NCKF er et nullprofittforetak med mål å forene tradisjonell Kung Fu i Norge, og representere Norge ovenfor ICKF.
22 Oktober 2006
OAH