Generell Informasjon
Beliggenhet

Tromsø Hung Kuen startet opp i 2006 og holder til i Siam Kampsportsenter og Gym,
Søndre Tollbodgate 9, 2. etg (gamle DrivKraft).

Skolens Mester

Vi er en skole under 'Tony Brown's Kung Fu School', og vår Mester er Tony Brown selv. Han holder til i USA og har flere skoler både der og i Norge.

Sifu Tony Brown kommer til Norge 4. ganger i året for å instruere skolene sine, holde seminarer og demonstrasjoner.

Kontaktinformasjon


Postboks 1011

9260 Tromsø

e-mail: tromso@hungkuen.no

Treningstider

Vi trener Kung Fu på tirsdag kl. 20:30-22:30 og fredag fra 17-19, og Tai Chi på søndager fra 17-19. Alle treninger er på Siam Kampsportsenter og Gym i Søndre Tollbodgate 9, etasjen under Studio 7. Treningstidene for Tai Chi vil bli revurdert dersom det skulle være mange som er interessert der tiden ikke passer, og om mange begynner så vil vi også få en ekstra trening i uken.

NybegynneropptakVi har nybegynneropptak lørdag 1. september på Siam Kampsportsenter og Gym i Søndre Tollbodgate 9, under Studio 7.

Det vil være åpen dag på Siam hele dagen, og hver kampsport vil ha én time dedikert til dem selv.

Tai Chi vil være fra kl. 13. til kl. 14 og Kung Fu fra kl 14-15.

Postlister

Det er to postlister tilgjengelig. En for aktive medlemmer og en for passive medlemmer. Aktive medlemmer er de som trener og betaler kontingent, passive medlemmer er de som er med på seminarer og arrangementer, og har lyst på informasjon når det skjer noe, f.eks. oppvisninger, stevner, seminarer, nybegynnerkurs og lignende.

Her er info for de forskjellige listene:

Mail list aktiv@tromso.hungkuen.no:

Help address: aktiv-help@tromso.hungkuen.no
Subscription address: aktiv-subscribe@tromso.hungkuen.no
Unsubscription address: aktiv-unsubscribe@tromso.hungkuen.no

Mail list passiv@tromso.hungkuen.no:

Help address: passiv-help@tromso.hungkuen.no
Subscription address: passiv-subscribe@tromso.hungkuen.no
Unsubscription address: passiv-unsubscribe@tromso.hungkuen.no


For å melde seg på f.eks. aktiv-listen, så sender du altså en mail til aktiv-subscribe@tromso.hungkuen.no. Det trenger ikke å stå noe i mailen. For å melde seg av, sender man en tom mail til aktiv-unsubscribe@tromso.hungkuen.no.